На днешното си заседание Общинска избирателна комисия /ОИК/ регистрира кандидатската листа, издигната от КП „Демократична България – обединение“, за участие в местни избори на 27.10.2019 г. Ето как е подредена тя:


1 - Христин Цветолюбов Савов - Право-магистър юрист, работи в сферата на телекомуникациите, устройство на територията и инфраструктурни проекти - техническа инфраструктура. Семеен с 1 дете.


2 - Веселин Младенов Русинов - лекар с дългогодишна практика и административен опит в град Ботевград,  частно-практикуващ лекар, семеен.


3 - Стилиян Миков Станчев - учител, ръководител направление "Информационни и комуникационни технологии". Семеен.


4 - Христо Руменов Ванцов - Магистърски степени "Системи за управление на ресурсите в предприятията", "Икономика" и "Туризъм". Работи по проекти за подобряване на производителността и управленските умения. Управляващ директор в консултантска фирма. Семеен с 2 деца. 


5 - Михаил Тодоров Дашков - Магистър "Маркетинг", Професионален опит в сферата на управлението на търговски обекти. Понастоящем се занимава с частен бизнес в строителството. Семеен с 2 деца.


6 - Недялко Симеонов Пешев - Висше образование, Софтуерен инженеринг "Информационни технологии"


7- Рени Емилова Пелова - Магистър "Европейска публична администрация", Работи в сферата на финансовите и консултантски услуги


8 - Светослав Асенов Спасов - Магистър по икономика, Мениджър "Доставки"


9 - Георги Димов Кунев - Средно специално образование - ресторантьор, занимава се с частен бизнес. Семеен.


10 - Григор Калинов Григоров - средно образование по специалност "Двигатели с вътрешно горене" 


11 - Цвета Димова Виткова - Висше образование - Висше образование, Специалист предучилищна и начална училищна педагогика - учител/преподавател. Семейна.


12 - Миглена Григорова Боевска - Средно образование, семейна с 1 дете. Частен бизнес


13 - Георги Иванов Иванов - преподавател по музика, хореограф