След срещите по квартали в село Трудовец, кандидатите от ПП МИР проведоха официална среща с жителите на селото, която се състоя снощи в салона на читалище „Никола Ракитин“. Кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов представи листата за общински съветници, в която има двама трудовчани – Еленко Иванов, който е и кандидат за кмет на Трудовец, и Светослав Миладинов. 


Иван Гавалюгов призова избирателите да подкрепят не само неговата кандидатура и тази на Еленко Иванов, но и листата за общински съветници на МИР, тъй като "реализирането на добрите предложения за развитие на дадено населено място зависи от подкрепата и конструктивната работа на Общинския съвет". 


Кандидатът за кмет продължи с представяне на онагледен отчет за извършеното в Трудовец през последните четири години. За това време в селото са направени инвестиции за над 1 145 000 лева, като 50 на сто от тях са осигурени от собствени приходи на Общината.  


Като акцент в отчета той посочи мащабния ремонт на детската градина в селото, като пожела през следващите години тя достигне своя максимален капацитет от 150 деца.  


Друг важен момент е подменяна на уличното осветление със съвременно LED осветление, което е започнало и ще бъде извършено поетапно, като за целта има одобрен проект, обясни Иван Гавалюгов.


Той се спря накратко на ремонта на здравната служба, частичното изкърпване и асфалтиране на улици, според финансовите възможности на общината, и на други локални проблеми, решени през изминалия мандат, на ремонтните дейности в читалището, като се предвижда те да продължат през следващия мандат.  


Иван Гавалюгов отчете заслугата на младите хора, начело с Еленко Иванов, за възраждане на футбола в селото. „Общината си върна стадиона, закупувайки го от частно лице, и осигури средства за неговото модернизиране. Другата инвестиция, свързана със спорта, е осъвременяване на спортната площадка зад църквата“, припомни той.


Съвсем разбираемо, кандидатът за кмет на Ботевград отдели най-много време за най-съществения проблем в населеното място – водоснабдяването. По време на водната криза през 2016 год., която засегна най-вече село Трудовец, бе изграден нов водопровод с дължина 2,5 км между резервоара и водохващанията в местността Поп Нако. А през следваща година – още 3,5 км от същия резервоар до вилна зона „Лозята“. Също за водоснабдяването на вилната зона Общината закупи частен имот със съществуващ сондаж, който е възстановен и се ползва като резервно захранване. 


„Основният проблем си остава ВиК инфраструктурата в самото село“, посочи Гавалюгов. Той съобщи, че през изминалия мандат е възложено проектиране на подмяната на цялата водопреносна мрежа в Трудовец и на доизграждане на канализация на улиците, на които такава липсва. Проектът е с издадено разрешение за строеж и общината кандидатства за национално финансиране в размер до 2 000 000 лева за реализиране на етап 1 от него. Кандидатът за кмет увери хората, че този етап предвижда подмяна на крановете, намиращи се на възлови места в селото, с което ще се автоматизира процесът по регулиране на налягането в различните части на селото. Иван Гавалюгов допълни, че средства за реализиране на останалите етапи ще се осигурят от национално финансиране и от местния бюджет.


От изказването на кандидата за кмет на Ботевград стана ясно още, че през изминалите четири години Общината е предприела съответните стъпки да продължи реализацията на проекта от 2009 год. за корекция на коритата на реките в Трудовец, но Министерството на регионалното развитие и благоустройството е пренасочило средствата – над 1 800 000 лева, към други обекти в страната. „Това ни най-малко не ни разколеба да продължим да търсим решение на проблема. Общината финансира със собствени средства препроектиране на корекцията на река Касица и с този проект ще кандидатстваме по линия на бедствия и аварии“, обясни Гавалюгов. 


Преди да даде думата на кандидата за кмет на село Трудовец, Иван Гавалюгов заяви: "Когато някой се кандидатира за кмет на дадено населено място, трябва да има ясното съзнание, че всъщност ще носи отговорност и вина за всяко нещо, което се случва на територията на това населено място. Този човек трябва да е с отношението на добър стопанин, да се явява пръв при всеки един проблем, да не работи като пощенска кутия или като някаква изнесена приемна на общинската администрация, а да търси решения. Защото правомощията на кметовете на селата не са никак малки.“. 


От своя страна Еленко Иванов благодари на Иван Гавалюгов за гласуваното доверие и оказаната подкрепа. „Осъзнавам, че това е голяма отговорност и очакванията към мен са големи, но работата не ме плаши“, заяви той. 


Освен за възраждането на футболен клуб „Ракитин“ и създаване на добри условия за провеждане на тренировки и футболни турнири, Еленко Иванов, в качеството му на общински съветник през мандат 2015 – 2019 год., съдейства и за реализацията на два проекта. По единия е създаден кът за отдих, който се намира близо до игрището с изкуствена настилка, финансиран със средства по общинската програма „Красива община“. По втория, с наименование „Спорт и отдих за всички“, е изградена площадка с фитнес уреди и беседка, намираща се също до новото игрище. Средствата за този проект са осигурени от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/.  


В допълнение на поетите ангажименти от Иван Гавалюгов за решаване на съществените проблеми в Трудовец, Еленко Иванов посочи какво още възнамерява да направи: възстановяване на системата за отчетност, която ще позволи на хората да сигнализират Кметството за нередности; създаване на обществен съвет; ежемесечно отчитане пред жителите на селото; обособяване на зона за отдих при магазина на торището; възстановяване на панчовската чешма; облагородяване на пространството около чешмата с изворна вода в Милковска махала и монтиране на нови детски съоръжения в градинката до нея; дооблагородяване на площадката в долния край на селото, която младите хора там са създали със собствени средства; обособяването на три зони в парка – детски кът, за спорт, за отдих и разходки; създаване на подходящо място пред читалище „Никола Ракитин“ за провеждане на традиционния фестивал „Златни нишки“; създаване на младежки клуб; обновяване на дома на покойника; изграждане на съвременна площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Любен Каравелов“; ремонт на оградата и осъвременяване на двора на детската градина; разширяване на системата за видеонаблюдение и други. Еленко Иванов уточни, че някои от предложенията са направени от граждани по време на предизборните срещи в различни части на Трудовец. 


На финала на своето изказване кандидатът за кмет на селото благодари на Тихомир Найденов от листата на МИР за направеното дарение – две камери, едната от които е монтирана на входа на читалището, а другата – на входа на пенсионерския клуб. Еленко Иванов отправи благодарност и към останалите кандидати за общински съветници, помогнали да се извърши ремонт в клуба.  


Предизборната среща на кандидатите от ПП МИР с трудовчани  завърши с програма, в която взеха участие самодейци от селото.   


Купуването и продаването на гласове е престъпление!