Старши учител в СУ “Христо Ботев“ – с. Горна Малина Вилма Начева е сред 10-те отличени учители за страната и единствена от Софийска област от конкурса на Държавната агенция за закрила на детето „Посланик на доброто“, съобщава Регионално управление на образованието – София регион.  


Инициативата на ДАЗД е по повод 30-годишнината от приемането на основополагащия документ на ООН „Конвенция за правата на детето”.


Учители от цялата страна бяха поканени от ДАЗД да бъдат Посланици на доброто.


Условието бе да се изпратят истории от професионалната сфера, помогнали на деца и на семействата им да променят житейската си съдба.


Г-жа Вилма Начева участва в конкурса с темата „Уроци за сърцето или как програма „Добродетели“ на фондация „Благотворител“ ни прави по-добри”.


По Проекта „Добродетели“ в СУ “Христо Ботев“  - с. Горна Малина се работи вече 7 години на принципа „връстници обучават връстници“. Учениците ги наричат „Различните часове“, защото тези уроци са „уроци за сърцето”.


На 23.10.2019 г. обучителите от VII и XI клас проведоха с второкласниците урок за толерантността, детските права и справянето с тормоза и агресията, като ползваха езика на Добродетелите. Урокът бе заснет от телевизия „България днес” и ще бъде показан на 21 ноември в НДК на церемонията по награждаването на спечелилите учители.


„Наградата е не за мен, а за всички ученици от клуб „Добродетели” в нашето училище!” – споделя развълнувана г-жа Начева.