Кметът Иван Гавалюгов се срещна днес с представители на държавното дружество „Напоителни системи“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ВиК София и други, за да обсъдят състоянието на язовир „Бебреш“, който се ползва за питейно-битово водоснабдяване на населението в Ботевград и околните големи села. 


„Ситуацията в Ботевград е тревожна, но в никакъв случай не е на прага на криза. Намелените количества в язовира са факт, но положението не е по-различно от това, което е в цялата страна“, каза пред медиите Веселка Нинова – управител на Напоителни системи – клон София. Тя съобщи, че според направените разчети, в близките три месеца няма опасност от водна криза в Ботевград. 


На въпроса какви мерки предприемат Напоителни системи, като собственик на язовира, така че МВЕЦ „Бебреш“ да не работи извън обхвата на разрешителното, Велка Нинова отговори, че органът, които е издал разрешително на ВЕЦ-а, е Басейнова дирекция. „ВЕЦ-ът, в крайна сметка, трябва да си  спазва това разрешително. Ние не сме нито полицейски, нито контролен орган, за да можем по някакъв начин да контролираме работа. ВЕЦ-ът, е работил два пъти, по техни сведения, за раздвижване на турбините.Нещо, което всеки производител на турбини, това го проверихме,  всеки ВЕЦ, който не работи по-продължителен период , трябва да раздвижи турбините. Ние сме сигнализирали Басейнова дирекция. Те са органът, който може да наложи наказание на ВЕЦ-а за това, че е работил неправомерно“, обясни г-жа Нинова.