С 24 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет прие информацията за дейността на ОП БКС през миналата година . Изказалите се съветници - д-р Веселка Златева, д-р Марияна Горгачева, Георги Георгиев, Цветан Миньовски и Тихомир Найдено, бяха единодушни, че така представената информация е изчерпателна и напълно отразява дейността на предприятието. Директорът на БКС Иван Гуленов получи поздравления за отговорното отношение към възлаганите задачи и добрата организация на работата. Препоръките към него бяха да се чистят по-често крайните квартали и два пъти в година да се мият улиците в града. 


Директорът на общинското предприятие обясни, че се почиства регулярно, но много бързо се замърсява отново, особено в кв. „Саранск“. 


Сашо Везенков изрази мнение, че общината трябва да предприеме драстични мерки, като например налагане на глоби, срещу лицата, замърсяващи обществените площи. 


Колегата му д-р Георги Канзов заяви, че в информацията на БКС не вижда отчисления за амортизации. Той се поинтересува и какви са приходите на предприятието за отчетния период. Съветници и кметът Гавалюгов му обърнаха внимание, че БКС не е търговско дружество, за да генерира приходи, а общинско предприятие, което се субсидира от общината. 


„Г-н Канзов, моето уважение, ОП БКС не е създадено, за да печели пари. То предоставя услуги на обществото. Какви приходи чакате от него?!“, заяви Миньовски и се обърна към Иван Гуленов: “Поздравления, г-н директор! Вие показахте, че можете. Вашата работа заслужава уважение и похвала!“.


Съветникът Канзов обаче продължи да пита „колко струва БКС като услуга на Ботевградска община“. Кметът Гавалюгов го призова да конкретизира услугата: сметосъбиране, сметоизвозване, депониране…


Иван Гавалюгов направи уточнение, че приходите, посочени в информацията на БКС са от услуги, залегнали в Наредба за определяне и администриране цените на услуги на територията на община Ботевград. „Някои от тези услуги се извършват от общинското предприятие БКС, например със строителна техника – автовишка, асфалтополагач, багер и други. Те си имат своята цена. Когато общинското предприятие ги предоставя на външна организация, то издава фактура, по която му се заплаща. Това е приход на БКС, а не когато Община Ботевград му възлага дейност“, обясни кметът. 


На въпроса на д-р Канзов да обоснове необходимостта от закупуване на нова техника за БКС, за която са предвидени над 200 000 лева в бюджета на общината за тази година, Иван Гуленов отговори: “Общинското предприятие има нужда от допълнителна техника, която ще доведе до подобряване качеството на услугите.“.


От трибуната на ОбС директорът на БКС заяви, че всеки съветник или гражданин, желаещ да  се запознае отблизо с работа на общинското предприятие, винаги е добре дошъл.