Считано от 01.09.2020 г. /вторник/ Община Ботевград възстановява нормалното изпълнение на разписанието на всички автобусни линии по общинската, областната и републиканската транспортна схема.


РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ - считано от 01.09.2020 година


БОТЕВГРАД – СОФИЯ: делнично и празнично


6.00 ч.; 6.40 ч.; 7.15 ч.; 8.15 ч.; 10.15 ч.; 11.15 ч.; 12.15 ч.; 13.15 ч.; 14.42 ч.; 15.15 ч.;


16.30 ч.; 17.30 ч.; 19.00 ч.


СОФИЯ – БОТЕВГРАД: делнично и празнично


7.15 ч.; 9.15 ч.; 9.40 ч.; 10.35 ч.; 11.55 ч.; 12.45 ч.; 14.15 ч.; 15.15 ч.; 16.00 ч.; 17.00 ч.;


17.55 ч.; 19.00 ч.; 20.00 ч.


БОТЕВГРАД – ПРАВЕЦ: делнично


6.40 ч.; 7.20 ч.; 8.00 ч.; 8.40 ч.; 9.20 ч.; 10.00 ч.; 10.40 ч.; 11.20 ч.; 12.00 ч.; 12.40 ч.;


13.20 ч.; 14.20 ч.; 14.40 ч.; 15.20 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 17.20 ч.; 18.00 ч.; 18.40 ч.; 19.20 ч.;


20.00 ч.; 22.15 ч.


Празнично:


7.00 ч.; 9.00 ч.; 11.00 ч.; 13.00 ч.; 15.00 ч.; 17.00 ч.; 19.00 ч.


ПРАВЕЦ – БОТЕВГРАД: делнично


5.10 ч.; 6.20 ч.; 7.20 ч.; 8.00 ч.; 8.40 ч.; 9.20 ч.; 10.00 ч.; 10.40 ч.; 11.20 ч.; 12.00ч.;12.40ч.;


13.10 ч.; 14.00 ч.; 14.40 ч.; 15.00 ч.; 15.20 ч.; 16.00 ч.; 16.40 ч.; 17.20 ч.;18.00 ч.; 18.40 ч.;


19.20 ч.; 20.00 ч.; 21.10 ч.;


Празнично:


7.30 ч.; 9.30 ч.; 11.30 ч.; 13.30 ч.; 15.30 ч.; 17.30 ч.; 19.30 ч.


БОТЕВГРАД –ВРАЧЕШ: делнично


5.00 ч.; 6.00 ч.; 6.45 ч.; 7.30 ч.; 9.30 ч.; 12.10 ч.; 13.00 ч.; 14.05 ч.; 17.20 ч.; 19.30 ч.; 21.00ч.;


22.10 ч.


Празнично:


6.00 ч.; 9.05 ч.; 13.10 ч.; 16.40 ч.; 18.00 ч.; 20.30 ч.


БОТЕВГРАД – ТРУДОВЕЦ: 6.20 часа-делнично


БОТЕВГРАД – ЛИТАКОВО: делнично


6.20 ч.; 10.30 ч.; 12.15 ч.; 15.10 ч.; 17.10 ч.; 19.30 ч.


Празнично:


15.10 ч.; 17.10 ч.


БОТЕВГРАД – КРАЕВО – РАШКОВО: делнично и празнично


7.30 ч.; 9.00 ч. /от 01.10 до 31.03 до сп. Литаково/; 13.30 ч.; 17.55 ч.


БОТЕВГРАД – ГУРКОВО: делнично


6.15 ч.; 7.05 ч.; 9.00 ч.; 11.30 ч.; 12.40 ч.; 14.15 ч.; 16.00 ч.; 17.15 ч.; 20.05 ч.


Празнично:


8.35 ч.; 13.30 ч.; 17.00 ч.


БОТЕВГРАД – НОВАЧЕНЕ: делнично


5.00 ч.; 22.15 ч.


Празнично:


8.35 ч.; 13.30 ч.; 17.00 ч.


БОТЕВГРАД – БОЖЕНИЦА: делнично и празнично


6.45 ч.; 12.45 ч.; 17.30 ч.


БОТЕВГРАД – ЛИПНИЦА, ЕЛОВ ДОЛ: делнично и празнично


7.45 ч.; 13.45 ч.; 18.30 ч.


БОТЕВГРАД – к. ЗЕЛИН: делнично и празнично


7.30 ч.; 9.00 ч.; 12.30 ч.; 17.30 ч., 20.30 ч. /сезонен от 01.04 до 30.09./


ГРАДСКА ЛИНИЯ №№ 1, 2, 3, 4, 5


Автогара– пл. Микроелектроника:


/АГ-ТПГ “Ст. Панчев“-Изток-Кауфланд-Болница-Родина-ж.к „Саранск“-м.“Чавдар“


АГ-Микроелектроника./


5.15 ч.; 7.15 ч.; 13.15 ч./сп. Кауфланд/; 21.15 ч.


Пл. Микроелектроника – Автогара:


/Микроел.-АГ-м.“Чавдар“-ж.к.“Саранск“-Родина-Болница-Кауфланд-Изток-ТПГ-АГ/


6.20 ч.; 14.20 ч.; 17.15 ч./сп. Кауфланд/; 22.30 ч.


Автогара –Автогара:


/АГ-м. “Чавдар“-ж.к. “Саранск“- Родина-Болница-Кауфланд-Изток-ТПГ-АГ/


10.00 часа


Ботевград - Своде: 6.20 ч. – делнично; 8.10 ч.-всяка събота; 12.00 ч.- всеки вторник;


16.20 ч.- всеки ден


Ботевград – Манаселска река -6.30 ч. – делнично; 11.20 ч.-всеки ден; 17.30 ч.-всеки


ден


БОТЕВГРАД – ВРАЦА – 8.55 часа


БОТЕВГРАД – ЕТРОПОЛЕ -15.30 часа