Преди няколко дни от Сдружение „Риболовен клуб Балканка“ предприеха действия за служебно изменение на разрешителните за водоползванията на няколко мини ВЕЦ-а, които се намират под стените на язовирите: Тича, Камчия, Цонево и Бебреш. Те настояват всички подязовирни централи да имат право да ползват воден ресурс само когато язовирите са пълни до преливника.


Сдружението е изготвило бланка с комплексен сигнал, качена на страницата на „Риболовен клуб Балканка“ във Фейсбук. Този документ може да бъде попълнен от всяко физическо лице и/или НПО, и/или държавна и друга организация, и изпратен на електронната поща на Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, до съответната Басийнова дирекция и други.


„Докато не се осигури алтернативен и сигурен източник за водоснабдяване на Ботевград и няколко села, МВЕЦ „Бебреш“ не трябва да работи“, заяви кметът Иван Гавалюгов, помолен да коментира инициативата на неправителствената организация.


Той добави, че решаването на проблема с алтернативното захранване на града с питейна вода, което се предвижда да се извършва от сондажите по поречието на река Бебреш, е подновяване на финансирането, от страна на държавата, на започналите проучвателни дейности.  


Какво още каза кметът Иван Гавалюгов по тази тема, чуйте от видеото към текста!