“В и К" - София уведомява, че водоподаването в Ботевград е нарушено  заради възникнала авария. В момента работници на водното дружество отстраняват повредата, след което водоснабдяването постепенно ще се нормализира.