Няма класиран участник в конкурса за управител на МБАЛ Ботевград. Причината е, че д-р Ганчо Витанов Пенев и д-р Грациела Иванова Петрова, допуснати до третия решаващ кръг, са получили средноаритметични оценки на разработките и проведеното събеседване по-ниски от много добър 4,50.


На основание чл.9, ал. 1 от Наредба №9/26.06.2000 год. комисията по организиране и провеждане на конкурса ще уведоми Общинският съвет за резултатите и предприемане на действия по прекратяване на процедурата. От своя страна местният парламент трябва да вземе решение дали да бъде насрочен нов конкурс. 


Припомняме, че четирима кандидати подадоха документи за участие в конкурса за управител на ботевградската болница. Те не са от Ботевград. И четиримата бяха допуснати до втори етап, в който трябваше да представят концепция за развитие на лечебното заведение за тригодишен период. Двама от тях стигнаха до събеседване, както съобщаваме по-горе в текста.