В докладна до Общинския съвет кметът Иван Гавалюгов предлага финансови облекчения за наемателите на общински обекти и терени, засегнати от въведените ограничителни мерки срещу разпространение на COVID-19. 


Ако местния парламент подкрепи проекта на решение, от заплащане на наемна цена ще бъдат освободени физически или юридически лица, чиято дейност в обекта или наетата общинска площ е забранена по силата на заповед на министъра на здравеопазването или решение на Министерски съвет. 


Наемателите на обекти – общинска собственост, които работят, но реализират по-малко приходи, ще могат да се възползват от отстъпка в размер на 50% от наемната цена за периода на въведената забрана. Условието е да докажат с документи, че средномесечният им оборот към 30.11.2020 год. е намалял поне с 50 на сто спрямо средномесечния оборот за 2019 год. В случай, че търговецът е станал наемател на обекта през тази година - средномесечният оборот за октомври – ноември 2020 г. трябва да е поне 25% по-нисък от средномесечния оборот за периода януари – септември на същата година.


Коригирането на дължимата наемна цена ще бъде извършено след подаване на декларация от страна на наемателите, удостоверяваща намалението на средномесечните им обороти, се посочва още в докладната записка до ОбС.


Кметът Гавалюгов предлага местният парламент да даде съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането.


Докладната записка е включена в дневния ред на днешното редовно заседание на ОбС Ботевград.


Подобна докладна беше внесена и гласувана и през април тази година.