НЗОК публикува периодично информация за леглата в болниците, с които има сключен договор. Според последните данни, от 25 ноември, МБАЛ Ботевград разполага общо със 117 легла, от които 66 са заети, като 20 от тях са от пациенти, диагностицирани с коронавирус.


Данните от отчетите на лечебните заведения за болнична помощ са първични, като промяната в легловата база е динамична, уточняват от Националната здравноосигурителна каса.


Информацията за леглата в болниците се събира, обобщава и предоставя на НЗОК от регионалните здравни инспекции.