85 160 лева са заложени в общинския бюджет за различни празници, чествания на паметни дати и събития от историята на Ботевградския край и страната ни. Събитийният календар на Община Ботевград за 2021 год. съдържа 31 културни прояви. Те са представени в табличен вид, като са посочени конкретни суми и организатори. 


Най-много средства – 12 000 лева, са предвидени за великденския събор на Ботевград. 11 000 лева ще бъдат заделени за традиционният дефилир на духовите оркестри и мажоретни състави. За провеждане на Втори международен детски фестивал на изкуствата ще бъдат осигурени 8 000 лева. Средства в размер на 5 000 лева са предвидени са „Мартенски дни на изкуствата – Ботевград 2021“ и VIII Национален литературен конкурс „Стамен  Панчев“. 


По време на общественото обсъждане на проектобюджета на Общината за 2021 год. не постъпиха въпроси по съдържанието на събитийния календар. Вероятно заради ситуацията с пандемията от коронавирус, която, както и през предходната година, може да се окаже пречка за осъществяването на повечето от дейностите, включени в него.  


С цялото съдържание на събитийния календар на Община Ботевград може да се запознаете ТУК