Ученици от десети клас на ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград, специалност „Компютърна техника и технологии“, взеха участие в on-line състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (училищен кръг). Те трябваше да се справят с теоретичен тест за съответния клас и да изработят платка с набор от елементи за запояване в рамките на 80 мин.


Ръководителите инж.Нина Петкова и инж.Димитър Иванов благодарят на учениците за достойното представяне и на класиралите се за регионален кръг: Габриела Иванова, Лазар Петров, Невена Иванова, Николина Ачева.