Кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов, е издал заповед, в която изрично се посочват местата за поставяне на агитационните материали в рамките на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., която се открива на 05 март 2021 г. и приключва в 24:00 часа на 02 април 2021 г.


Лепенето на агитационните материали трябва да става единствено на определените за целта табла, които са разположени на пл. „Освобождение“ – между „Фреш маркет“ и хотел „Ботевград“. Също така агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини, но САМО след разрешение на собственика или управителя на имота. В срок до 7 дни след изборния ден (11 април 2021 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори, се казва още в заповедта.


Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите, и при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, издадени от Министерство на здравеопазването.


Пълният текст на заповедта можете да прочетете ТУК.