В центъра на Рашково има нов навес и пейки. Те са направени за нуждите на хората от селото, които се събират на това място, за да честват традиционни за населеното място празници, сред които най-тачен е храмовият. 


Материалите за навеса и пейките са предоставени от общинския съветник Дамян Маринов. На среща с него жители на Рашково поставили въпроса и го помолили за съдействие. Маринов поел ангажимент да окаже помощ. 


Предстои мястото около навеса и пейките да бъде облагородено, за което общинският съветник също ще помогне с лични средства.