Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на  Атракционен парк с макети, посетителски център и обществено обслужване” е публикуван на интернет страницата на община Правец.  Вносител на предложението е  „България на длан 2019” ООД с адрес София, улица „Постоянство” 67А, представлявано от Лъчезар  Тодоров, който е изпълнителен директор и на „Тера тур сървиз”.
От уведомлението става ясно, че всичко ще бъде разположено на югоизточния бряг на  язовир „Правец” в рамките на два имота, разделени от общинска улица, по която ще се осъществява достъпа до тях. В първия парцел от близо 4 дка  ще бъде разположен паркинг за посетители и персонала на атракционния център. Паркингът ще бъде с 88 места. Обществената зона на атракционния парк е от 10177,88 кв.м. Зоната ще включва посетителски център, ресторант и площадно пространство. „Площадното пространство  между новопостроените две сгради – посетителски център и ресторант, в чиято централна ос  с направление услвно север—юг ще бъде разпложен кораб-бистро” – пише в уведомлението за инвестиционно намерение, адресирано до директора на  РИОСВ- София.В края на миналата година община Правец е издала заповеди за изменение на ПУП в двата квартала, където ще се реализира проектът. Издадени са и визи за проучване и проектиране.