Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) организира на 24 юни 2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. на информационна среща  на тема: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“. В рамките на информационната среща експертите ще представят проект на Споразумението за партньорство на Република България - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.


Срещата ще се проведе в гр. Ботевград, в зала „Христо Ботев“,  сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13.


Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.


ПРОГРАМА


Тема: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“


Дата: 24 юни 2021 г.


Място: гр. Ботевград, зала „Христо Ботев“ в сградата на общината, пл. „Освобождение” №13


11.00 – 11.10 Регистрация и кафе за „Добре дошли“


11.10 – 11.25 Проект на Споразумение за партньорство на Република България - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г.


Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София 


11.25 – 11.35 Въпроси и отговори


11.35 – 12.00 Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС през програмен период 2021-2027 година. Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, 


Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София


12.00 – 12.10 Въпроси и отговори


12.10 – 12.20 Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II).


Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София


12.20 – 12.30 Въпроси и отговори.