Предвид трайно високите дневните температурите през последните дни, както и възникналите пожари на територията на страната, на които сме свидетели, е налице изключително висока пожароопасна обстановка. Основната причина за възникналите пожари остава човешката небрежност. 


В тази връзка, РСПБЗН-Ботевград се обръща отново към собствениците на имоти и ползватели на земеделски земи, вилни зони, ловци, туристи, пастири, горски работници, кметовете на населени места и всички други граждани, развиващи дейност, или просто пребиваващи сред природата, да бъдат изключително  бдителни и със своята дейност да не допускат запалвания в полския и горския фонд, като  спазват основни правила за пожарна безопасност, а именно:


•да не се  допуска изхвърляне на угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване; 


•да преустановят дейности с уреди,машини и съоръжения, с които има вероятност да предизвикат искрене и запалване на суха растителност;


• да не се  допуска паленето на стърнища и растителни отпадъци върху земеделски земи продължава.


•да не се изхвърлят стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа; 


•не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посеви или до вече складиран фураж; 


•разчистването от сухи клони и др. в горски участъци, трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!


•ако сте в близост  до  възникнал пожар и той е  в начална фаза, предприемете мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони;


•при опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.


•предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата.


От РСПБЗН-Ботевград призовават: Нека, заради  човешка небрежност, не допускаме да бъдат изгорени хиляди декари гори и нанесени материални щети!


В случай на пожар, съобщете незабавно на единния номер за спешни повиквания 112, като предадете информация за точно местоположението на пожара.