Решението бе взето от Народното събрание. За гласуваха 152-ма депутати, 25 се въздържаха.