На 18 април 2021 г. се навършиха 40 години от откриването на първата постоянна музейна експозиция в Исторически музей-Правец, 50 години музейно дело в общината и 40 години от обявяването на  Правец за град.


По повод тези годишнини, от печат излезе четвърти том от поредицата ,,Исторически корени и културно наследство на община Правец“, издание на Историческия музей в града. Книгата продължава популяризирането на проучените археологически обекти на територията на община Правец - могилата „Света Петка“ в землището на с. Видраре от края на ХII – XI в. пр. Хр., публикувани са и резултатите от проучванията на крепост Боровец край с. Разлив в периода 2016-2020 г. Представено е  развитието на войнишката институция в селищата от нашия край през XV-XVIII в., съгласно последните открити османски регистри и документи.


Поминъкът и битът на правчани в миналото, развитието на занаятите, характерното за района гурбетчийство - са друга тема, на която е акцентирано в книгата. 


Представена е личността на Павел Поппетров, известен като Патьо Чорбаджи от с. Видраре, основателят на новата касаба Орхание през 1864 г. и депутат в Учредителното събрание в Търново през 1878 г., в Първото велико народно събрание, в Първото и Второто обикновено народно събрание.


Епохата, за която досега не е писано в нашата поредица, е времето на българския социализъм, на развитието и изграждането на Правец през периода 1944 – 1989 г. Акцентът е  селското стопанство и АПК след началото на 70-те години на ХХ в. и на Комбината по микропроцесорна техника, като са публикувани спомени на тогавашния генерален директор Христо Христов и статия на Генералния директор на СО „Микропроцесорни системи“ Пламен Вачков.


„Ще се радваме да разлистите тази книга, в която може  да научите нещо повече за древното и по-ново, но богато културно-историческо наследство на Правешкия край“, каза Таня Борисова – директор на музея в Правец.