Вчера на територията на община Правец бе проведена полицейска операция по линия „горско стопанство“. При извършени проверки в землището на с. Равнище от служители на РУ - Правец са установени общо 11 кубика акациеви дърва за огрев без контролна горска марка, без позволително за сеч и надлежни документи за законен произход, съхранявани в частни имоти. На собствениците са съставени актове за извършени нарушения по Закона за горите.


Незаконно добитата дървесина е иззета с констативен протокол и оставени на отговорно пазене в двора на Държавно горско стопанство - Ботевград. По случая е регистрирана административна преписка.