XII национален събор на народното творчество ще се проведе в Копривщица на 5, 6 и 7 август 2022 г. С работна среща в Министерството на културата днес се постави началото на организацията на най-авторитетната проява у нас, свързана с опазване и популяризиране на културните традиции и фолклора, част от културното наследство на България.


Създаден през 1965 г., Националният събор на народното творчество в Копривщица получи световно признание – от декември 2016 г. той е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. 


По свой живописен начин съборът представя традиционни обреди и празници, фолклорни песни и танци, български занаяти. 


Основни организатори са Министерство на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.


Работната среща беше ръководена от Юрий Вълковски, заместник-министър на културата. Участие в нея взеха заместник-областният управител на Софийска област Иван Велков, кметът на Копривщица Бойка Дюлгярова и експерти от трите институции.


Бяха разгледани обстойно утвърдените Статут и Регламент за провеждането на ХІI Национален събор на народното творчество. Бяха разпределени задачите за всеки от организаторите на събитието. Също така бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с подобряване на инфраструктурата, както и с документирането на събора.