Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на актуализирана Стратегическа карта за шум на основни пътни участъци от републиканската мрежа с трафик над 3 милиона МПС годишно. Показателите в нея са определящи, когато трябва да се планират и предприемат действия, свързани с ограничаване въздействието на шума върху здравето на хората чрез прилагане на шумозащитни мерки на пътни участъци в близост до населени места, сгради и т. н.
Индикативната стойност на поръчката е 69 999 лв. без ДДС.
Целта на разработката е актуализиране на степента на шумово натоварване от автомобилния транспорт в околната среда чрез измерване, оценка и картографиране на шумовите нива. Актуализираната стратегическа карта за шум трябва да съдържа текстова и графична информация за броя на хората, жилищата, детските и лечебните заведения, училищата и научноизследователските организации в определен район, които са изложени на завишени стойности на показателите за шум.
Кандидатите могат да подават офертите си до 14 април, включително. Срокът за изпълнение на договора е една година.
От години живеещите в Зелин, подкрепени и от община Ботевград, настояват да бъдат изградени шумоизолиращи панели в часта, която минава през вилната зона.  Дългогодишните усилия и разговри с АПИ досега опираха до това, че  няма предвидени средства в бюджета на Пътната агенция за подобни съоръжения, а и този участък не фигурира в Стратегическата карта за шум.  Тази ситуация може да се промени с актуализацията, която предстои.