След извършена проверка от служители на Регионалната дирекция по горите – София е спряна временно дейността на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в Етрополе, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.
 
Горските инспектори са извършили проверка на моторно превозно средство, транспортиращо дървесина. Представеният от водача превозен билет е бил издаден същия ден за транспортиране на близо 25 плътни кубически метра едра строителна дървесина до обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в Етрополе. Проверяващите са установили съществени разлики в снимките от фоторегистъра и натоварената в автомобила дървесина.
Автомобилът не е бил оборудван с GPS устройство за проверка на движението му. Поради съмнения за незаконно транспортиране на дървесина, горските служители са извършили и проверка в склада получател на дървесината. При прегледа на записите от видеонаблюдението е установено, че същото моторно превозно средство влиза в обекта, натоварено с дървесина, след което го напуска празно. В самия електронен дневник превозният билет за постъпилата дървесина не е вписан.
За установените нарушения проверяващите са съставили на водача на автомобила два акта, с които са задържани едра строителна дървесина в размер на 24,74 плътни кубически метра от бук и превозното средство. Акт е съставен и на собственика на склада. Работата в обекта е спряна за три дни. Извършена е и проверка на обекта за дърводобив, от който е експедирана дървесината, като нарушения не са открити.