Проектът на ОУ “Кирил и Методий“ – Ботевград е озаглавен “Аз съм здрав – бъди и ти“. Той е класиран след първа фаза на XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи. 


Целта на надпреварата е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.


Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас класирани са 7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта. 


Ръководителите на проекта на ОУ “Кирил и Методий“ – Ботевград са г-жа Нина Дюлгерска и г-жа Милена Николова. 


Реализацията на проектите и тяхното отчитане се извършва в рамките на втората фаза в конкурса – до 15 ноември тази година.