Общинският съвет прие заявлението на Борислав Витков да бъде освободен като председател на Постоянната комисия за работа с младежта, спорта и туризма към Общинския съвет и заявеното желание да остане член на комисията.
От името на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност, на която е председател, д-р Марияна Горгачева предложи на мястото на Витков да бъде избран Сашо Везенков. Предложението получи 19 гласа “за“ и 1 „против“.
По време на дебата общинският съветник Кирил Руневски изрази мнение, че Комисията за установяване конфликт на интереси в Общинския съвет би трябвало да се произнесе със становище кои членове могат да са в състава на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма и кои не могат, посочвайки, че повечето от тях са обвързани със спортни клубове и не могат да участват в гласуването за разпределяне на средствата за спорт заради конфликт на интереси. Той посочи още, че това е един от доводите за създаване на временна комисия, която да разпредели средствата за подпомагане на спортните клубове.
Дамян Маринов, който също е член на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма, позовавайки се на Правилника за работа на Общинския съвет, заяви: “Всеки член на Общинския съвет има право да присъства, в която и да било комисия, да стои отстрани, да слуша и да гледа“. Той обърна внимание, че както става ясно от наименованието на самата комисия, тя не се произнася само по въпроси, свързани със спорта в общината. “Всеки един, които има желание да види как работи тази комисия и има някакви съмнения, нека да заповяда на нейните заседания“, допълни Маринов.
Адв. Донков подкрепи колегата си Руневски, предлагайки Комисията за установяване на конфликт на интереси да излезе със становище, което да бъде представено на общинските съветници на следващото редовно заседание.
Изказване по темата направи и Сашо Везенков: “Ако бях учител по музика, може би нямаше да има конфликт на интереси. Учудващо щеше да бъде, ако комисията за спорт беше съставена от хора, които нямат интереси в спорта. Ние нямаме капацитет и толкова хора, които в момента да бъдат в тази комисия и да не са свързани с някакъв вид спорт.“.