Процедурите по отчуждаване на частни на имоти, през които ще минава велоалеята, свързваща Ботевград и Врачеш, са приключили. Това съобщи на днешния брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов. 


“В момента текат съгласувателни процедури на вече изготвения проект за изграждане на велоалеята между Ботевград и Врачеш. До няколко седмици ще имаме и разрешение за строеж на етап 1, който е от границата на регулация на Ботевград до моста над река “Бебреш“, при входа на Врачеш. Вторият етап е преминаването под моста и влизането в самото село. Там е малко по-сложно проектирането, тъй като е свързано с преминаване над воден обект и има определени условия и изисквания от Басейнова дирекция, но първият етап, който на практика е основен, със сигурност ще бъде реализиран в рамките на следващата година. Така сме го планирали, така съм го заявил в края на миналата и началото на тази година, когато планирахме бюджета за 2022 год., тъй като нямахме все още проектна готовност и завършени процедури. Но основната процедура по отчуждаване на засегнатите имоти на практика е приключила, което дава възможност, след като се съгласува проектът и се изготви оценка за съответствие, одобри се от общинската администрация и съответно се издаде разрешение за строеж, да започне процедура по избор на изпълнител, която ще бъде обявена още през тази година. Условието ще е при осигурено финансиране, като предвиждаме средствата да бъдат предвидени в бюджета за 2023 год.“, разясни градоначалникът. 


“Жителите на село Врачеш да не се притесняват, абсолютно планирано вървят нещата с изграждане на велоалеята между Ботевград и Врачеш. По-дългите процедури в случая са именно тези – по отчуждаване, изобщо определяне на подходящо трасе, съгласуване, проектиране, издаване на всички необходими документи преди да започне самото строителство. Те, за съжаление, са по-дълъг процес. Извървели сме 90% от него“, добави кметът Гавалюгов.