Поради възникнала авария на довеждащия водопровод от язовир “Бебреш”, собственост на “Напоителни системи”ЕАД, уведомяваме абонатите на с.Трудовец, че ще бъде намалено водоподаването в периода от 22 ч на 09.08.2022г. до 14 ч на 10.08.2022г., съобщават от ВиК София.


След отстраняване на аварията, водоснабдяването ще бъде нормализирано.