Проектите предвиждат осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските градини и училищата, както и закупуване на оборудване (светофари, пътни знаци, конуси и др.). Целта е формиране на умения за безопасно поведение на пътя, което да доведе до намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата.


Три от одобрените предложения за финансиране са в нашата община - ДГ “Кокиче“ – Ботевград, ОУ “Васил Левски“ – Ботевград и ОУ “Васил Левски“ – Новачене. Те ще получат съответно по 1 116 лв., 2 770 лв. и 2 240 лв. от Националната програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката.


Съфинансирането, от страна на детската градина и двете училища, е съответно в размер на 279 лв., 692 лв. и 560 лв.