За втори път тази година, комисия от Община Правец направи оглед на състоянието на съоръженията в детските площадки и паркове в град Правец. Констатирани са известни повреди и амортизация. За да се осигури безопасността, се предприемат ремонт и подмяна на счупени и опасни съоръжения и беседки. Ще се обновят пейки, кошчета за отпадъци, ще се почистят пясъчниците и ще се подменят детайли на детски люлки и кърбалки. Така ще се осигури безопасна градска среда за всички деца.