През септември тази година Община Ботевград ще представи пред ръководството на Технически колеж в София идейно решение за облагородяване и развитие на парка на Колежа по енергетика и електроника в нашия град. 


“Ще отидем на пореден разговор с ректора на Техническия университет. Разговори са водени в миналото, имаме отказ за прехвърляне на собственост върху парка. Не държим да станем собственици на имота, а стопани, да придобием права за стопанисване и управление, за да можем съвсем законосъобразно да вложим средства в благоустрояването и поддържането му. Идеята на Община Ботевград е растителността в парка да се запази, т.е. той да бъде така благоустроен, че на практика да няма никакъв бетон, бетонови изделия и изкуствени материали в него, а да стане една поддържана паркова среда с алеи от естествени материали и евентуално с някакво водно съоръжение, което да се вписва в тази среда“, съобщи по време на брифинга с местните медии кметът Иван Гавалюгов. По негови думи облагородяването на парка не изисква значителни средства.


“Имаме възможност и желание да инвестираме необходимите средства в облагородяването и най-вече в стопанисването и поддържането. Вярвам, че Техническият университет няма да има нищо против, тъй като всички граждани ще могат да се възползват от тази зона на нашия град. Такъв парк в града няма. В никакъв случай няма да се пречи на учебния процес, който се извършва в сградата, намираща се в част от парка. Предвиждаме и удобна връзка между тази паркова зона и градския парк за удобство на хората. Естествено ще има пейки, беседки. Имаме доста идеи, но предпочитам да ги изчистим и визуализираме“, допълни кметът Гавалюгов. 


Имотът с площ от 88 588 кв.м, заедно със застроените сгради в него, представлява уникален парк с ценни дървесни и храстови видове, нетипични като ареал на разпространение за района на Ботевград. Паркът е създаден в миналото, когато е функционирал селскостопанският техникум. След преустановяване дейността на училището, постройките не се поддържат, поради което много от тях са се саморазрушили, а паркът е в изключително занемарен вид. Необходимо е основно почистване на плевелната растителност, отстраняване на изсъхнали дървета, оформяне на короните на дървесните видове и извършване на лесопаркови мероприятия за преобразяване и подобряване на съществуващите пространства и пейзажи.