От 6109 имащи право на глас своя вот са упражнили 2632 души. От петте секции в Правец най-висока активност отчита първа СИК – 45%, а най-ниска – 32%, отбелязва пета секция.


От селата 93% активност записва Правешка Лакавица, 75% Своде, 67% Осиковска Лакавица. Най-ниска е активността в Разлив и Джурово – 35%. Осиковица отчита 50% активност, Видраре и Равнище – по 55%.


57% е активността в Манаселска река, а 62% в Калугерово.