Благоустрояването на пространството около трите докторски блока на бул. “Цар Освободител“ е в ход. Ремонтните дейности се извършват от фирма “Омега билд корект“, която спечели обществената поръчка с предмет: „Благоустрояване на УПИ-II-за жилищен комплекс в кв.57, основен ремонт на южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ в участъка от о.т.139 до о.т.147а и основен ремонт на западния тротоар на ул. „Рила“ в участъка от о.т.139 до о.т.469 по плана на гр. Ботевград“.


В проекта се предвижда изграждане на нова алея в тревната площ пред жилищата, около която се организират нови кътове за отдих. Предвижда се паркингът зад блоковете да се разшири в западна посока, а цялото пространство да се реорганизира, така че да се поберат максимален брой автомобили. Подменя се изцяло настилката по южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ в участъка от ул. „Стамболийски“ и „Рила“, като в този район тротоарът се разширява и се поставят зелени ивици, които да бъдат като защитна преграда между пешеходния и автомобилния поток. Ще се извърши ремонт на западния тротоар на ул. „Рила“, в обсега от бившето заведение „Горски дух“ до бул. „Цар Освободител“. В този участък се обособява и нов паркинг за 6 бр. автомобили.


Средства за благоустрояване на това пространство – 240 000 лева, са осигурени от бюджета на Община Ботевград.


Предвижда се мащабните ремонтните дейности да приключат през март следващата година, съобщиха от общинската администрация.