Публикуваме поздравителен адрес от кмета Иван Гавалюгов по повод 1 ноември - Ден на народните будители:


ДО ПРОСВЕТНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,


Приемете моите искрени благопожелания по повод 1-ви ноември – Деня на народните будители!


Всички Вие – съвременни просветители, сте продължители на делото на онези самоотвержени воини, които доведоха българския народ до жадуваната просвета, чрез която днес ние развиваме съвременното общество, пазим историята си и автентичния български бит. 


Благодаря Ви за избора да водите младежта по пътя на познанието и културата. Дори и в мрачни времена на световни размирици, геополитически неразбирателства и на скъпо струващ живот, Вие сте светлина, която носи мир в мислите, удовлетворение в душите и усмивка на лицето. 


Пожелавам Ви да останете верни на мисията си да водите българския народ към развитие чрез просвещение и да пазите българските традиции и духовна идентичност за бъдещите поколения.


Бъдете здрави!