Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. В първа възрастова група – 1-4, Министерството на здравеопазването е отредило първо място на разработка на ОУ “Кирил Методий“ – Ботевград. Тя е с наименование “Аз съм здрав-бъди и ти“, подготвена е под ръководството на учителите Нина Дюлгерски и Милена Николова. По традиция ботевградското училище участва във всяко издание на конкурса. Надпревалата се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.


В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.


Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.


Министерствата - партньори на инициативата класират по три призови места /за 1-во, 2-ро и 3-то място/. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.


Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.