Публикуваме поздравителен адрес от кмета Иван Гавалюгов до студентите от община Ботевград:


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 


Изключително ми е приятно да поздравя всички Вас по случай 8 декември – празника на българските студенти!


Убеден съм, че днешният ден е истински вълнуващ и дългоочакван за Вас, затова Ви пожелавам да го изживеете пълноценно. Забавлявайте се и наградете себе си с усмивки и положителни емоции, които да Ви мотивират през времето на дълги лекции и тежки сесии. 


Вие – младите хора, избрали пътя на висшето образование, сте надежда за по – добро бъдеще за страната и света. Вие сте и най – точния барометър за това как се развиваме като общество, защото сигурният начин за постигане на големите мечти започва с желанието да се научиш какъв е пътят до тяхната реализация. Образованието е дар, който ни помага да осъзнаем свободата.  


Желая на всички бивши и настоящи студенти крепко здраве и нестихваща енергия за самоусъвършенстване, придобиване на нови знания и умения!


 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,


Кмет на Община Ботевград


 


08.12.2022 г.


гр. Ботевград