Служебният кабинет одобри 1 178 673 лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. Средствата са предназначени за компенсация на общините поради намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.
Финансирането идва от централния бюджет и е на база попълнената информация от общините в публичния единен таксиметров регистър за периода от 1 април 2022 г. до 30 ноември 2022 г.