РУДОДОБИВЕН КОНМПЛЕКС


ЗАВАРЧИК:


Накратко за свободната позиция:


 Заварчикът извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване на сложни и отговорни съединения от различни метали и сплави. 


 Извършва газокислородно рязане и плазмено рязане на листове и профилни конструкции.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


 Извършваш заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения;


 Заваряваш елементи и детайли от съоръжения, работещи при високи динамични натоварвания, налягания и температури;


 Разчиташ работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвяш скици.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Средно техническо образование;


 Свидетелство за правоспособност по заваряване;


 Отговорност, прецизност и комуникативност;


 Умения за работа в екип.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе   |   Тип: Пълно работно време, работа на смени.


Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 14.02.2023 г.


МЕХАНОШЛОСЕР:


Накратко за свободната позиция:


 Механошлосерът извършва дейности, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията. Окачествява и изпитва монтираните или ремонтираните машини и съоръжения.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


  Извършваш по безопасен начин дейности по поддръжка, инсталиране, ремонт и откриване на неизправности по механооборудването;


 Извършваш монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията;


 Участваш в реконструкции, модернизации и изпитвания на съществуващите машини и съоръжения.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Средно техническо образование;


 Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;


 Познания по основите на механиката и технологията на металите;


 Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.


ЕЛЕКТРОМЕХАНОШЛОСЕР КИП и А:


Накратко за свободната позиция:


 Електромеханошлосерът КИП и А извършва дейности, свързани с монтиране, инсталиране, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на контролно-измервателни уреди и системи за автоматизация.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


 Контролираш системите за регулиране и наблюдение заедно с прилежащите им периферия, датчици и софтуер;


 Следиш за правилното функциониране на предпусково - сигнализационните средства и комуникационна техника; 


 Управляваш цялостния технологичен процес и всички основни механизми и отделни поточни линии при пускане, работа и спиране.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни;


 Компютърна грамотност;


 Техническа грамотност и способност да разчиташ и разработваш електрически схеми;


 Да притежаваш трета квалификационна група по електробезопасност;


 Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР:


Накратко за свободната позиция:


 Електромонтьорът контролира и осигурява нормалното функциониране и техническо състояние на електрооборудването, в това число, електрически машини, съоръжения и инсталации.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


 Извършваш планови и аварийни ремонти по електрическата инсталация, електрическите машини, съоръжения, уредби;


 Разчиташ електрически схеми и при необходимост създаваш такива;


 Извършваш оперативни превключвания в електрическите уредби с напрежение до 1000 V и над 1000 V.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


  Средно електротехническо образование;


 III квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;


 Отговорност, прецизност и комуникативност;


 Умения за работа в екип.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе   |   Тип: Пълно работно време, работа на смени.


Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 31.01.2023 г.


КОМПЛЕКС "ЕТРОПОЛИЯ":


ГОТВАЧ:


Накратко за свободната позиция:


 Готвачът участва в приготвянето на готварската продукция, като следи за качеството на суровите продукти и прецизното изпълнение на утвърдените рецепти.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


 Следиш за спазване на установената технология и рецепти;


 Спазваш изискванията за качествените и количествени показатели на влаганите продукти в готварската продукция;


 Стриктно спазваш хигиенните изисквания за обработка на хранителни продукти при приготвяне на готварска продукция, в съответствие с изискванията на  НАССР системата.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Завършено средно образование в областта на кулинарията; 


 Отлично познаване и работа с НАССР системата;


 Умения за работа в екип, организираност, отговорност.


ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ:


Накратко за свободната позиция:


 Помощник-готвачът участва в приготвянето на готварската продукция, като извършва първичната обработка на суровините, предназначени за различните видове ястия.


Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:


 Следиш за спазване на установената технология при съхраняване на продукти и готови готварски изделия, като спазваш санитарно-хигиенните изисквания;


 Спазваш изискванията за качествените и количествени показатели на влаганите продукти в готварската продукция;


 Стриктно спазваш хигиенните изисквания за обработка на хранителни продукти при приготвяне на готварска продукция, в съответствие с изискванията на  НАССР системата.


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Завършено средно образование; 


 Познаване и работа с НАССР системата, ще се счита за предимство;


 Умения за работа в екип, организираност, отговорност. 


Месторабота:   Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе    |     Тип: Пълно работно време.


Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 06.02.2023 г.


Ние ти предлагаме още:


 Допълнително здравно осигуряване; 


 Храна и напитки на преференциални цени; 


 Финансова подкрепа при раждане на дете и други социални придобивки; 


Обучение.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю, като е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.