Иван Иванов бе класиран на първо място в конкурса за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. София. Както знаете, трима кандидати -  Георги Такев, Иван Иванов и Тихомир Ценев, бяха подали документи и бяха допуснати до участие в конкурса.


Преди близо една година Иван Иванов смени Никола Нитов начело на В и К София, което отговаря за водоподаването на 22 общини и над 220 000 души. Иванов е завършил Техническия университет в София през 2001 г. с образователно-квалификационна степен „магистър – инженер“. Има придобита следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора“ в УНСС – София. 6 г. е бил ръководител на район Враца във „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца (2001-2007 г.). От 2007 до 2019 г. е работил в сферата на ВиК в частния сектор, а от 2020 г. до скоро е бил ръководител отдел „Механизация и автотранспорт“ в „Автомагистрали“ ЕАД.


Цялата информацията за конкурса е качена на официалната интернет страница на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.