При извършени съвместни проверки от служители на РУ - Ботевград и Държавното горско стопанство, на три адреса в с. Литаково са установени общо 9 кубика дърва за огрев без контролна горска марка и документи за законен произход.


Незаконно добитата дървесина е иззета по надлежния ред. На собствениците са съставени актове по Закона за горите.