Тази сутрин работници на общинско предприятие БКС засадиха 18 широколистни дървета и жив плет в градинката между улиците „Христо Ботев“ и „Стара планина“, до Детска ясла „Здравец“ в Ботевград.


Новите дървета са от видовете: Albizia julibrissin - Rosea – албиция - 1 бр., Acer platanoides - Globsum – кълбовидна акация - 5 бр., Acer platanoides - Royal Red - червенолистен шестил - 7 бр., Liquidambar styraciflua – ликвидамбар – 1 бр., Paulownia tomentosa – пауловния - 1 бр. и Tillia argentea - сребролистна липа - 3 бр. Живият плет е от вида Ligustrum ovalifolium - вечнозелен лигуструм.


Както сме информирали, в края на миналата година от тази градинка бяха премахнати 14 изсъхнали дървета – смърч. Разрешение за отсичането им бе издадено от отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ в общинската администрация. Един от основните мотиви за това бе, че дърветата вече не са жизнени, както и близостта им до детската площадка и тази за стрийт фитнес.