Делегатите на провеждащия се днес във Варна Първи събор на българите в чужбина  избраха 200-членен Световен парламент на българите. В него влизат представители на българите, живеещи в 28 държави в целия свят и в родината. С гласуване бяха избрани и петима ботевградчани за членове на Световния парламент на българите – Лидия Рашкова, Николай Живков, Румен Стоименов, Иван Радославов и Димитър Дончев.