По повод Международния ден на  музеите - 18 май, Исторически музей – Правец, съвместно с Института за етнология и фолклористика, с Етнографски музей към БАН, организира една по-различна изложба  - „Вотиви“.


Традицията да се поднася материален дар на боговете, съчетана с молба, има своите корени още в праисторията от неолитната епоха. От стари времена хората жертват по нещо (поднасят дар) на божествата заради съзнанието за зависимост от тях, в знак на благодарност за проявена милост и за да измолят блага и здраве за себе си. За устойчивостта на тази практика във времето, запазена и до наши дни свидетелстват вотивите (от латинската дума ex-voto, най общо означаваща вричане или оброк). Вотивите в изложбата на Националния етнографски музей са малки оброчни фигурки, които в миналото са били поставяни върху иконите с надеждата, че така може да бъде измолено изцеление или покровителство от Бога и от светците. Това са тънки сребърни пластинки, контурно изрязани и излети. Някои от тях са допълнително обработвани, а други са без допълнителна украса. В църковния храм обикновено се поставя върху иконите на Св. Богородица или други светци, смятани за закрилници или пазители.


Вотивите са малки фигури, изобразяващи светци, човешко тяло, части от него или орган, антропоморфни или зооморфни изображения, оръдия на труда и др. Материалите за изработка на вотивите (сребро, злато, бронз, в древността и камък, глина, кост) не са подбирани случайно. В българските народни вярвания среброто е защитен символ - предпазва от уруки, демони и лоши погледи. Някои от фигурките представляват части от човешко тяло – очи, крака, бъбреци, уши или ръце, други са свързани с професията, а една голяма част от вотивите са свързани с надеждата човек да има дете и представляват люлки, фигури на бременни жени или пеленачета.


Вотивите се даряват от вярващите с два мотива. От една страна това са дарените с пожелание, молба и благодарност за здраве, дете и благополучие. От друга страна, водещ мотив за приноса може да бъде желанието и молбата за плодородие и успех на дадена работа, както и за насочване на дете към определена професия. На оброчните места и оброчните паметници също се поставят дарове, като вотивът бива привързан с червен конец и закачен върху или около оброчната стела или кръст. 


Исторически музей Правец участва в изложбата с по-древни малки фигури-вотиви, открити по време на археологически проучвания на крепостта Боровец и тракийски надгробни и ритуални могили. "Показваме една устойчива практика във времето, с древни езически корени и ритуали, продължаваща през XIX и XX век във времето та до наши дни – оброчни места и паметници в общината. На територията на община Правец музейните специалисти са регистрирали, заснели, картотекирали и описали около 220 оброка", съобщават от музея.


Изложбата ще бъде открита в Исторически музей - Правец на 18 май – Международния ден на музеите, от 17.00 часа, и ще остане до 10 октомври 2023 г.