Предвижда се увеличение на цената на водоснабдяването в Софийска област с 44%. Това става ясно от докладите, внесени за разглеждане в енергийния регулатор (КЕВР) през тази седмица, предаде БНР.


ВиК - София област снабдява с вода 21 общини в Софийска област. В някои от населените места обаче често има проблеми с водоподаването - липсва такова, чести аварии, а от чешмите в някои общини тече кална вода, негодна за битови нужди.


ВиК-София област твърди, че има нужда от увеличение на цената на водата от 2,56 лева до 3,69 лв. за кубик с ДДС. В 5-годишния си бизнес-план водоснабдителното дружество предвижда да инвестира близо 14 милиона лева за подобряване на качеството на водоснабдяването.


Решението се взима от енергийния регулатор с одобряването на бизнес плана на ВиК дружеството. Ако това се случи, новите цени ще влязат в сила от 1 юли.