След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание, има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. 


Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. 


Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 13, 14 и 17 юли 2023 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.


Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. 


Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.


>>  ЗА ЗАПИСВАНЕ в ИЗБРАНОТО УЧИЛИЩЕ се подават заявление до директора, оригиналът на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното състояние на ученика за прием в професионални паралелки. 


Успех на всички ученици! ⭐️


Материалът е подготвен от ПГПЧЕ “Алеко Константинов“ - Правец