В Общинската избирателна комисия са внесени документи от Инициативен комитет за изидигане канидатурата на Тихомир Тодоров  за независим кандидат за кмет на Скравена. Вторият инициативен комитет издига канидатурата на Марин Петков за независим кандидат за Скравена.
ОИК е регистрирала и двата инициативни кометитетa. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.