Цанка Маркова и Петя Кочкова положиха клетва в качеството си на избрани общински съветници съответно от квотите на ПП МИР и ПП Гергьовден. Преди това председателят на Общинската избирателна комисия адв. Мария Накова прочете декларация от името на всички членове на комисията, в която се казва:


ДЕКЛАРАЦИЯ от името на всички членове на ОИК-Ботевград /мандат 2023-2027 година/


Ние - членовете на ОИК-Ботевград /мандат 2023-2027 година/, при и по повод работата си организирането и провеждането на изборите за общински съветници и за кметове от 29 октомври 2023 година, както и отчитането на резултатите от тях, винаги сме се ръководили от разпоредбите на ИК и Решенията на ЦИК.


Това направихме и на 13.11.2023 година, когато след изследването на действителната фактическа обстановка при и по повод непресъствието на две дами от новоизбраните общински съветници но първото свикано заседание на Общински съвет -Ботевград на 09.11.2023 година, постановихме нашето Решение №201 от 13.11.2023 година, което е изцяло съобразено с Решение №2865-МИ от 04.11.2023 година на ЦИК. Изрично в т.2 от това решение на ЦИК е посочено, че „ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагане на клетва, следва ИЗРИЧНО ДА ЗАЯВИ ТОВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ пред общинската избирателна комисия.“


Водени от насоките, при които работим ще се съобразим и с Решение №2900 - МИ от 16.11.2023 година на ЦИК.


В момента се провежда извънредно заседание на Общинския съвет при следния дневен ред: Избор на постоянни комисии към ОбС; Определяне статут на председателя на ОбС; Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.