Областната дирекция на МВР обяви графика за срещите през месец декември на началника на Районното управление на МВР в Ботевград - главен инспектор Светослав Иванов, с жители на четири села в общината:


 - на 07.12.2023 г. от 10:00 ч. – с. Скравена, в кметството;


 - на 11.12.2023 г. от 10:00 ч. – с. Трудовец, в кметството;


 - на 20.12.2023 г. от 10:00 ч. – с. Литаково, в кметството;


 - на 28.12.2023 г. от 10:00 ч. – с. Боженица, в кметството.