През изминалата седмица се е провела втора работна среща между общинското ръководство и управлението на ЕРМ Запад, на която е дискутиран проблема с електрозахранването на село Врачеш, който датира от 2015 години. Единственото решение, коментирано в годините назад, е отделяне на селото към самостоятелен електропровод. Трасето, което трябва да се изкопае от Врачеш до подстанцията при Бугартрансгаз, е малко над 3 километра. Община Ботевград е изразила готовност да помогне и да съдейства, с каквото е необходимо. Инвестицията ще е за сметка на ЕРМ Запад, но няма поети ангажименти за конкретни срокове, в които се предвижда тя да бъде осъществена. 


Електрозахранването на Врачеш се осигурява от електропровод, към който са тунелите на  Автомагистрала “Хемус“. Съоръжението не се поддържа от ЕРМ Запад, тъй като е собственост на “Автомагистрали“ ЕАД. 


“Това решение сме го коментирали на една среща преди няколко години, която се проведе в читалището на село Врачеш. Тогава присъстваха представители на ЧЕЗ. Пред тях и присъстващите жители на селото обещах, че ако това е решението, Община Ботевград ще съдейства. От ЧЕЗ заявиха, че ще се заемат с почистване по трасето и с подменяне на съоръжения, но се оказа, че периодична си се появява проблем с тока в селото. Когато зачести спирането на електрозахранването, хората протестират. Затова работим по въпроса изобщо да се откачи селото от всякакви далекопроводи и  да се върже директно с кабел към подстанция в Ботевград“, обясни кметът Иван Гавалюгов.