Започва десетото, юбилейно издание на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“, който се организира от Община Ботевград, Дружество на литературните творци „Стамен Панчев“, Сдружение „Орханиец“ и със съдействието на Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ – Ботевград. Конкурсът се провежда под патронажа на Райна Панчева – внучка на поета Стамен Панчев, и Стамен Банковски – негов правнук.


Тази година поканата на организаторите да оценяват творбите на участниците приеха двама от най-популярните и обичани български поети - Маргарита Петкова и Добромир Банев. Представител на домакините в журито ще бъде Симеон Ангелов - зам.-председател на дружеството на литературните творци "Стамен Панчев" и член на Съюза на писателите в България.


Десети Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград


Цели:


Конкурсът е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна. Той цели да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на словесното изкуство; да съхранява и утвърждава най-важните човешки ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност; да популяризира постиженията в областта на литературата на най-младите нейни почитатели в България и да активира създаването на творчески контакти между тях.


Тема на конкурса: За Корена и Бъдника


Важно уточнение:


Темата не е задължителна. Тя е препоръчителна само за участниците в категория „разказ“ /или есе/ от втора възрастова група,  /ученици от IX до XII клас/.


Регламент:


· конкурсът се провежда в два жанрови вида: стихотворение и разказ /или есе/;


· възрастови ограничения: право на участие имат средношколци от цялата страна в две възрастови групи:


- от V до VIII клас


- от IX до XII клас


· всеки кандидат може да участва с до три творби – по една за двата жанра, и една творба, посветена на Стамен Панчев;


· разказът /есето/ не трябва да надвишава 3 печатни страници;


· творбите не трябва да са участвали в други издания на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”;


· творбите трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език.


Награди:


За всяка възрастова група – и в двата жанрови вида /стихотворение и разказ /есе/, ще бъдат определени по три награди, общо 12. Освен парични награди, победителите ще получат и специални плакети за участието си.


Извън горепосочените, се връчва и една Специална награда. Тя е предвидена за творба, посветена на личността или делото на Стамен Панчев – бащата, учителя, общественика, „поета с цигулката” и изобщо - Човека!


Поощрителна награда се присъжда и от Дружество на литературните творци „Стамен Панчев”. Тя е за най-добре представил се в конкурса местен автор.


Срокове:


Конкурсните творби ще се приемат от 17. 01. 2024г. до 03.03.2024г./включително/ на адрес: stamen.panchev@abv.bg


В писмото всеки участник трябва да напише само личните си данни: име, презиме, фамилия, точен адрес, тел. за връзка, името на училището и името и телефонен номер на класния си ръководител. В писмото трябва да се посочат още: възрастовата група и жанра/жанровете, в които ще участва;


Творбите трябва да бъдат предоставени на отделен файл (документ на Word, шрифт – Times New Roman, размер - 12 или 14), който да се прикрепи към писмото. Това се налага, защото конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.


За въпроси и информация, свързани с конкурса: stamen.panchev@abv.bg, тел.: 0895519647; 0888859485


Заб. Творбите на наградените участници ще бъдат публикувани в сборник, посветен на юбилейно издание на конкурса.